Fiscaal1 Fiscaal1

Disclaimer

Deze website is een uitgave van King Connections Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. King Connections kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan King Connections garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. King Connections streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt King Connections zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van King Connections en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van King Connections wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

King Software is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aangeboden software. Voor de software van derden gelden hun algemene- en gebruikersvoorwaarden.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

 

Algemene voorwaarden King Software

 

 

Gebruiksovereenkomst King Software

 

 

Deze partners koppelen al aan King